mandag 31. mai 2010

Diderik Brochmann og sjantiene

Innsamlingen av folkeviser på 1800-tallet var en del av det nasjonale prosjektet. Folkevisene skulle vise at Norge hadde en historie som vi kunne være stolte av. Skillingsviser og sjømannssanger ble derimot ikke regnet som nasjonal kultur. Sjantiene som sjømennene sang til arbeidet om bord, var ikke engang på norsk.

Likevel ble en av de første sjantibøker i verden utgitt i Norge. Det var Diderik Brochmann (far til den kjente arkitekten og visevennen Odd Brochmann) som ga ut Shantimanden: lidt om sjø-folke-melodier i 1908. Riktignok hadde den engelske Laura A. Smith gitt ut en samling sjantier alt i 1888, men det er den eneste utgave jeg kjenner før Brochmann kom med sin bok.

Brochmanns bok vakte oppsikt, og han fortsatte å utgi bøker om sjantier, sjømannsviser og sjømannsliv i førti år. Da Stan Hugill gav ut sitt store referanseverk Shanties from the Seven Seas i 1961 var Brochmann en viktig kilde for ham.
Velle

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar