tirsdag 1. juni 2010

Det første kyss

Håndskrevne visebøker inneholder ofte mye mer enn viser. Det kan være utklippsbilder, øvelser i skjønnskrift, matoppskrifter, regnskap og andre notater. Og i et lite gulnet hefte med sanger som "Husmannsvisa" og "Den grumme fader", står det en meget romantisk og følelsesladet tekst som ikke er i verseform. Det er en ung dames beskrivelse av sitt første kyss, den 20. mai, trolig en gang i andre halvdel av 1800-tallet.

Det første kys

I en ung dames dagbog findes en beskrivelse af, hvorledes det første kys smager. Der staar: Den 20de Mai kyste han mig for første gang. Jeg følte mig som en skaal med roser, der svømmer i honning, eau de cologne og champagne, som om noget paa diamantføder løbe over mine nærver, og mange små gondoler med engle flød gjænnem mine aarer, og som der gjænnem hele mit legeme gjør sig et magiskt regnbuelys.


Astrid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar