onsdag 19. mai 2010

Titanics forlis


Nyhetsviser ble solgt som skillingstrykk på gater og torg på 1800-tallet og en bit utover på 1900-tallet. Da som nå likte folk å lese og høre om sensasjoner, og skillingsviseprodusentene ga ut viser om aktuelle mord, ulykker, streiker osv. Det var om å gjøre å være raskt ute i trykken når det skjedde noe. Desto mer dramatisk og nytt, jo bedre.

Viser om skipsforlis var populært, og noen skapte et mer varig inntrykk enn andre. Skipet Titanic var ute på sin jomfrutur fra Southampton i England til New York da den sank den 14. april i 1912. Av de 2400 passasjerene omkom 1635, derav 16 norske. Det fantastiske, moderne skipet som ikke kunne synke, sank allikevel.

Det ble raskt skrevet mange viser om katastrofen, men visa med tittelen "Titanics forlis" eller "Titanics undergang", ble den mest populære av de alle. Første verset går slik:

Det største skip på jorden som pløyet bølgen blå,
i syden som i Norden man ei dens make så.
Og skipet, dette stolte, fikk navnet "Titanic",
men stolthet forvoldte at skipet under gikk.


På Norsk visearkivs nettsider står det mer om visa her og her.
Astrid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar