torsdag 27. mai 2010

Margrethe Munthe 150 år


Den 27. mai er det 150 år siden Margrethe Munthe (1860-1931) ble født. Hun kom fra en slekt med flere kunstnere. En av brødrene hennes var den kjente maleren Gerhard Munthe, og hun var kusine til Hauk Aabel. Margrethe var på mange måter en foregangskvinne. Hun tok høyere utdanning og drev en egen privatskole i Langesund før hun tok lærerinneeksamen. I 1900 fikk hun stipend for å reise til England og studere tegneundervisning for barn.

Samværet med barna ga inspirasjon til det hun skrev, og hun brukte sangene i undervisningen. Mye av hensikten med tekstene hennes var å innprente god oppdragelse, slik det var vanlig i barnelitteraturen på den tiden. Men Margrethe Munthe gjorde det på en morsommere måte enn mange andre. Hun satte moralreglene inn i barnas hverdagsliv og brukte gode melodier fra kjente viser.

Men hun skrev så mye mer. Det er henne vi kan takke for "Hurra for deg som fyller ditt år", "På låven sitter nissen", "Å tenk at gråpus har fire små", "Å jeg vet en seter", "Vi har ei tulle med øyne blå" og mange flere.

Den første sangboka hennes Kom skal vi synge, kom ut i 1905, så fulgte andre og tredje samling i hhv. 1907 og 1918. "Hurra for deg" og "På låven sitter nissen" sto i Saa leker vi litt (1911), som inneholdt sangleker.

Så da gjenstår vel bare å si:

"Hurra for deg som fyller ditt år!
Ja, deg vil vi gratulere!"

Elin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar