tirsdag 18. mai 2010

Gunnar Winsnes fyller 80 år i dag

Visearkivets tidlegare styreformann Gunnar Winsnes fyller 80 år i dag. Vi gratulerer!

Gunnar har i ein mannsalder vore ein sentral person i det norske visemiljøet og ein fin formidlar av humoristiske viser.

Han blei valt inn i Visens Venner alt på eit julemøte i 1960 og vart snart kasserar og seinare formann for vennegruppa. I tillegg til styrevervet i visearkivet var han også sentral i styret for Norsk vise- og lyrikkforum.

Det ryktes at han skal gje ut ei bok. Vi håper at boka fortel noko om hans liv i viserørsla.
Velle

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar