tirsdag 11. mai 2010

Andy Weydahl og sanglekene

I arkivet har vi et par bøker med sangleker redigert av Andy Weydahl. Hun var tydeligvis lærerinne ved en folkeskole i Kristiania, og var med på å utarbeide opplegget for gymnastikkfaget. De to bøkene hennes, Sangleker for småskolen og Sangleker for storskolen kom ut for første gang i 1922 og 1924, men kom i mange nye opplag helt fram til 1967. I forordet til en av de første skriver hun: ”Sanglekene har særlig til hensikt å fremme en god holdning og vakre bevegelser samt å vekke og utvikle elevenes sans for rytme”.

Bøkene inneholder en del gamle sangleker, men hun har også laget en enkel koreografi til mange gamle barnesanger. dessuten har hun hentet stoff fra Margrethe Munthe, svensk stoff fra sanglekmiljøet på Nääs og noe fra Hulda Garborg.

Likevel har jeg ikke funnet noe stoff om henne i bøker om sanglek eller danseforskning. Jeg har funnet ut at hun levde fra 1875 til 1948, men ikke særlig mer. Er det noen som vet noe om denne damen?

Omslagene på bøkene gir flotte tidsbilder: Den lette art nouvaux stilen på førsteutgaven fra 1924, vår utgave av Sangleker for småskolen er fra 1942, men fotografiet av gymnastikkjentene har nok fulgt med fra et tidligere opplag. Den neste Sangleker for storskolen fra 1948 har også bilde i tidens stil, og til slutt har vi den nøkterne boka fra 1955.
Velle
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar