tirsdag 9. mars 2010

Svenskt visarkiv nedleggingstruet

I en ny svensk utreding (SOU 2010:12) er det foreslått at Svenskt visarkiv skal opphøres som egen enhet og at de ansatte skal arbeide med ulike former for allmenn dokumentasjon av musikk, teater og dans under Statens musiksamlingar. Svenskt visarkiv skal med andre ord ikke lenger være et arkiv for folkemusikk, jazz og flerkulturell musikk, og spesialkompetanse bygd opp gjennom 60 års innsamling, forskning, formidling og service smuldres opp. Arkivet har vært og er en modell for flere beslektede arkiver i Norden og andre land, og vi på Norsk visearkiv har alltid tenkt på Svenskt visarkiv som forbilde og ”storebror”.
En aksjonsgruppe for arkivet har startet en underskriftskampanje her
Astrid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar