mandag 8. mars 2010

Kvinneviser

På visearkivet vil vi markere kvinnedagen med å skrive om kvinner hele uka. I anledning 8. mars har jeg funnet fram et lite visehefte med tittelen Kvinneviser. Heftet ble utgitt av Kvinnefronten og tidsskriftet Profil i 1975. Profil var et litterært tidsskrift, men ga også ut flere sanghefter med fellestittelen Sanger fra folkets kamp utover på 1970-tallet.
Kvinneviser starter med "Kvinnefrontsangen" og fortsetter med folkeviser og eldre kampsanger. Blant disse er "Kvindernes tog", skrevet til streiken blant fyrstikkarbeiderskene i 1889. Bildet på omslaget av heftet viser også en demonstrasjon i forbindelse med denne streiken.
I forordet fra utgiverne står det at de vil vise et så bredt utvalg som mulig fram til "viser og sanger av i dag". Og de sistnevnte visene omhandler blant annet krav om fri abort, om problemet med å kombinere jobb og hjem, om menn som ikke forstår og om likelønn. Tekstene viser et engasjement og et sinne som vi ikke så lett kjenner oss igjen i, og som mange ler litt foraktelig av i dag. Men vi skal huske på at 70-tallets engasjerte kvinner har asfaltert veien for dagens unge kvinner og banet veien for rettigheter de selv bare kunne drømme om.
Elin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar