torsdag 11. mars 2010

Alle fugler små de er…

har vært en av våre mest populære vårsanger i snart i hundre år.

Alle fugler små de er,
kommer nu tilbake


synger vi med glede om våren, men dersom vi skulle være trofaste mot originalteksten må vi synge:

Alle Fugle smaa, de er
kommet nu tilbage.


Slik var nemlig teksten fra Johan Nicolaisens hånd. Bortsett frå rettskrivinga, er det plasseringa av kommaet og verbets form som er forandret. Grunnen til at de fleste synger ”feil” er at Nicolaisen deler det sammensatte verbet er kommet på to verselinjer. Når man synger føles det riktig å ta en liten pause ved slutten av en verselinje, og dermed mister man følelsen av at det er et sammensatt verb, og oppfatter små de er som et tillegg til Alle fugler.

I de fleste sangbøker står det at gymnastikklærer Nicolaisen (1847 — 1929) oversatte sangen fra svensk: Alle fåglar kommit ren, men ser vi litt nøyere etter, ser vi at Nicolaisens tekst ligger nærmere den tyske teksten Hoffmann von Fallersleben skreiv ca. 1835 Alle Vögel sind schon da. Melodien er en gammal tysk folkemelodi.

I skolesangbøkene fra tidlig på 1900-tallet fins det også flere sanger som Nicolaisen har skrevet eller oversatt, men det er bare Gymnastikkmarsj: Mot i brystet vett i pannen… som fremdeles blir sunget.

Men om du er en av de som synger ”feil”, må du ikke skamme deg for min skyld, jeg synes faktisk at feilsyngingen er en forbedring. Da får du samme verbalform i hele strofen.
Velle

1 kommentar:

  1. Den "nye" versjonen fordrer imidlertid at alle fugler er små. Det motbevises lett ved å nevne ørn, albatross og gås. Den sistnevnte hvis det absolutt skal være en trekkfugl.

    B. Clorin

    SvarSlett