tirsdag 9. mars 2010

Olea Crøger, ei kvinne forut for sin tid

Denne uka tar Visearkivaren en ekstra titt på kvinner og kvinneviser, og jeg har lyst til å løfte fram ei imponerende kvinne med stor betydning i norsk innsamlings- og sanghistorie. Olea Crøger (1801-1855) var en pioner i sin samtid. Hun var den som åpnet dørene for samlere som M.B. Landstad og L.M. Lindeman, og som overbeviste Jørgen Moe om at det fantes en egen norsk balladetradisjon og ikke bare oversettelser av danske ballader. Crøger begynte å samle viser, sagn og eventyr rundt 1840. Hun hadde tette bånd til folkekulturen i Telemark, var både sanger, tradisjonsbærer, samler og oppskriver, og hun videreformidlet noen av de flotteste sangene dokumentert fra den perioden.

I 1842 hadde Olea gjort klart et manuskript med ballader og stev på ca 200 sider. Hun oppsøkte forlegger Malling som fikk samlinga til gjennomsyn, og han sendte den videre til Jørgen Moe. Moe foreslo at hennes samling kunne utgis sammen med hans, noe hun aksepterte mot et honorar for innsamlingsarbeidet. Men ingenting skjedde, og etter et års tid ba hun om å få manuskriptet tilbake. Det fikk hun ikke, og gikk til Landstad for å få hjelp, men heller ikke det nyttet. I tillegg var Jørgen Moe så frekk at han spurte om han og Malling like gjerne kunne få overta Crøgers og Landstads oppskrifter, og etter hvert går det så langt at Moe og Malling hevder at Crøgers samling er deres. Vi vet ikke om hun noen gang fikk tilbake samlingen, men det kommer klart fram fra brevvekslinger at hun kjempet en desperat kamp for å få råderett over sitt eget arbeide og at måten hun ble møtt på av den tids mektige menn var klart respektløst. Den som kommer best ut var Landstad, som i Norske Folkeviser viser at han er bevisst på at han står i takknemlighetsgjeld til henne.

Olea Crøger var ei spesiell kvinne for sin tid og utfoldet seg på arenaer som ennå i stor grad var forbeholdt menn. Hun lyktes aldri med å gi ut sin tradisjonssamling fra Telemark. I stedet ble noe av det hun samlet gitt ut i Landstads og Lindemans bøker. Jeg var så heldig at jeg fikk være med på å gi ut de oppskriftene som vi per i dag vet finnes etter henne i boka Olea Crøger: Lilja bære blomster i enge i 2004. Les mer om boka her og mer om henne her og her
Astrid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar