torsdag 24. juni 2010

Ballademelodier i Norge – publisering i bokform

Norsk visearkiv har fått den gledelige meldingen om at vi er innvilget kroner 300.000,- i støtte fra Norsk kulturråd til å publisere norske ballademelodier i bokform. Dette er en svært viktig tildeling for oss. Ikke bare får vi publisert det vi hittil kjenner til av nedtegnede ballademelodier, men vi får også sikret kompetanse ved arkivet som vi har behov for videre når vi forhåpentligvis setter i gang med det langt mer omfattende balladeprosjektet som også inkluderer tekstoppskriftene. Bøkene gis ut i samarbeid med Norsk Folkeminnelag og den første boka forventes å komme høsten 2011.

Melodiprosjektet startet ved at vi bygde opp en kopisamling av norske ballademelodier. I balladematerialet er sammenhengen mellom tekst og melodi vanligvis ganske løs; samme melodi er blitt brukt på ulike tekster og en ballademelodi kan godt være identisk med en gamlestevtone. Likevel valgte vi å ordne melodiene etter TSB-nummer, d.v.s. melodiene ble sortert etter teksttyper. Å ordne hele melodimaterialet etter melodiske kriterier eller melodityper vil kreve analytiske redskaper og kunnskap om materialet som ikke finnes i dag. Når vi har sortert materialet etter teksttyper er det også for å følge tradisjonen fra de store balladeutgavene, Danmarks gamle Folkeviser (DgF), Sveriges Medeltida Ballader (SMB) og Deutsche Volkslieder (DV). Balladeforskning har i all hovedsak vært tekstbasert og det preger fortsatt innfallsvinkelen til balladematerialet, enten det dreier seg om en tekstlig eller melodisk tilnærming til visene.

I tillegg til at stoffet har en stor brukergruppe som utøvere, slektsforskere, lokalhistorikere og journalister har vi også stor pågang frå både norske og utenlandske forskere som er interessert i materialet. Det er viktig å gjøre disse balladene og melodiene tilgjengelig for alle. Det finnes ingen komplett utgivelse, tidligere utgivelser legger frem kun en liten del av det tilgjengelige balladematerialet.

Det er Astrid som kommer til å ta hoveddelen av denne jobben. Fra september vil derfor vi andre ansatte ta oss av spørsmål, blogg og andre aktiviteter ved arkivet. Men allerede nå er Astrid i gang med å organisere arbeidet med melodiene. Vi kommer tilbake med mer om dette prosjektet senere i bloggen vår.
Liv

Sist visearkivet samarbeidet med NFL resulterte det bok med oppskriftene etter Olea Crøger (Lilja bære blomster i enge. Folkeminneoppskrifter frå Telemark i 1840-50-åra. Red.: Brynjulf Alver, Reimund Kvideland og Astrid Nora Ressem, NFL 112, Oslo 2004.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar