tirsdag 27. april 2010

Svenskt visarkivs framtid

Tidligere her i bloggen skrev vi om Svenskt visarkiv som var nedleggingstruet. Det har pågått aksjoner på internett med underskriftsliste og på facebook, og i tillegg har enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner sendt uttalelser til det svenske kulturdepartementet.

Dette ser ut til å ha hjulpet. Direktør for Statens musiksamlingar, Kent Wiberg, har nå skrevet på Svenskt visarkivs nettside, at arkivet skal bestå som egen enhet med eget budsjett og egen sjef og med det samme ansvarsområdet som tidligere, dvs vokal og instrumental folkemusikk, svensk jazz og flerkulturell musikk.

Vi gleder oss på Svenskt visarkivs vegne!
Astrid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar