tirsdag 20. april 2010

Sangene i våre hjerter


Fra 2003 til 2007 skrev jeg spalten "Sangene i våre hjerter" i bladet Familien. Her kunne leserne etterlyse gamle sanger, og de kunne sende inn sanger selv. Jeg fikk også mye nyttig viten om gamle viser fra lesere som kom med tilleggsopplysninger til det som hadde stått på trykk. Det er mye kunnskap blant viseglade folk! Responsen var god, og interessen var så stor at jeg ga ut en del av visene i boka Sangene i våre hjerter (Damm 2007).

Men mange sanger fikk ikke plass i boka, og jeg sitter med en stor bunke håndskrevne tekster, avisutklipp og kopier fra visebøker. Nå holder jeg på med å katalogisere dette materialet, som skal inn i arkivskuffene til Norsk visearkiv. Og derfra kan det bli til nytte for oss når vi skal prøve å hjelpe andre som leter etter gamle viser og sanger.
Elin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar