mandag 16. april 2012

Titanic igjen


Tidligere var det ganske vanlig at aviser og ukeblader hadde egne spalter med gamle viser. I Arbeiderbladet 15. april 1950 i anledning 38-årsjubileet for forliset, hadde avisen ei "Titanic-vise" på trykk i spalten "Gamle viser blir som nye". Her kan vi lese om visa: "Åtte dager etter katastrofen, som vel er den største sjøfartshistorien kan fortelle om, i fredstid iallfall, ble en av den daværemde 'Socialdemokraten's lesere inspirert til følgende dikt, som kan synges på melodien 'Silver threads among the gold' eller på norsk 'Jeg blir gammel, kjøre du'.

Alle vet om hva som hendte
paa det store brede hav.
Titanic paa et isberg rendte.
Der mange menneser fant sin grav.
Havet laa saa blankt og stille,
skibet gik med fuld fart frem.
Dette blev for mange ilde
som aldrig mere naaet hjem.

Kapteinen paa kommandobrettet
hørte raabet "Is forut!"
Han da straks paa kursen rettet
men for sent - skibet var knust.
Nu der blev en skrik og jammer,
folket strømmet op paa dek,
og der kom fra tusen stemmer
at skibet nu var bleven lek.

Nu kapteinens stemme hørtes:
"Fir alle redningsbaater ned!"
Alle kvinder til dem førtes,
som sine kjære ei fik med.
Siste baat var bort nu draget
mange mennesker stod igjen,
og alle farvel hadde taget
med hver søster, bror og ven.

De fra skibet som blev reddet,
hørte raabet "Hjelp os Gud!"
Hvert et øie til ham rettet
som os gav de sande bud.
Deres bønner Gud han hørte.
Ingen skulde gaa fortabt.
Nu han hjem til sig dem førte,
hvor alle blev for tronen sat.


Elin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar