torsdag 12. april 2012

Norsk kvedarforum fyller 10 år

I april i år har Norsk kvedarforum 10 års-jubileum og markerer det med et jubileumsseminar i Bø i Telemark 13. - 15. april. Agnes Buen Garnås var initiativtaker til forumet, og hun og flere fra det første interimstyret - Jarnfrid Kjøk, Ingvill Marit Buen Garnås, Margrete Nordmoen, Borghild Hardang Hanto - har vært aktive i forumet gjennom store deler av dets 10-årsperiode.

På lagets nettside står det at "Norsk Kvedarforum er ein møtestad for kvedarar, det vil seia utøvarar og tradisjonsberarar. Kvedarforum skipar samlingar til inspirasjon i arbeidet for å vidareføre, formidle, verne og forske i norske og andre song- og kvedartradisjonar." Og det er et lag som har bemerket seg med stor aktivitet. Det har vært holdt årlige seminarer både i forbindelse med årsmøtene og den årlige Lindemandagen. Temaer som er tatt opp, er bl.a. middelalderballader, Olavstradisjonen i folkelig og kirkelig sang, lokk, laling og joik, kjøgemestertradisjonen, bånsull og sangleker, de reisendes sangtradisjon og stil og uttrykk i folkesangen.

Tittel på jubileumsseminaret er "Møte i mangfald - Samvær i song og leik", og det er duket for sangkurs, foredrag, festsamvær og dans.
Les mer her 

Norsk visearkiv gratulerer!

Astrid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar