torsdag 27. juni 2013

Takk til Øyvind Norheim

Foto: Knut Utler

I dag er det den siste arbeidsdagen til Øyvind Norheim, en av våre beste kollegaer ved Nasjonalbiblioteket. For oss har Øyvind «alltid» vært der, en person vi visste vi kunne spørre om mangt og meget og alltid få utfyllende svar fra. Og innimellom har han kommet stikkende med et hefte, en note eller en tekst som bidrag til arkivet, for ikke å snakke om den spennende og brokete samlingen vi fikk av bøker nylig, omtalt tidligere her i bloggen. Han har samlet sangbøker og hefter i mange år, og klart å finne fram til mye sjeldent og spesielt, og noen har altså havnet i hyllene til Norsk visearkiv og beriket samlingen vår.


 Øyvind Norheim ble ansatt i Norsk musikksamling i 1979, den gang samlingen var en del av Universitetsbiblioteket. Med andre ord har utøvere, forskere, lærere, journalister og generelt musikkinteresserte hatt glede og nytte av hans kunnskap og serviceinnstilling i over 30 år!


Hele hans arbeid har vært preget av grundighet. I samarbeid med Kirsti Grinde har han laget den første verkfortegnelsen over Edvard Griegs produksjon, et arbeid som ble hedret med en tysk pris; «Best Edition» i klassen for vitenskapelige verk. 


 I forbindelse med 200-års jubileum for Ludvig Mathias Lindeman i 2012, gikk visearkivets Astrid Nora Ressem og Øyvind Norheim sammen om å skrive en artikkel om Draumkvedet. Resultatet av det samarbeidet kan leses her


 Vi har ofte hjulpet hverandre med å finne viser og bakgrunnsinformasjon om viser. Og i vår hadde vi noen runder på «Kom mai, du skjønne milde». Jakten på bakgrunnsstoff endte opp med at Øyvind skrev en fyldig tekst som avdekker historikk som tidligere har vært ukjent. Artikkelen ligger nå på Norsk visearkivs hjemmeside. 


 Vi ønsker ham gode dager som pensjonist og håper på videre samarbeid!


 Visearkivarene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar