torsdag 20. juni 2013

En ekte lommevisebok


I det siste har vi fått en del "nye" bøker til arkivet. Ja, nye er de jo ikke i egentlig forstand, for det er gamle bøker vi ikke har fra før. Og her er det flere artige ting!

En av de mest originale bøkene er en bitteliten visebok med tittelen Salmer og sanger for den norske hær, utgitt i Kristiania 1917. På tittelbladet har den undertittelen "I leir og under marsj". Boka måler 6,5 x 8 cm, så den tar ikke stor plass i lommen!
Ansvarlig for utvalget er C. Kaurin, "overlærer ved Kristiania Katedralskole og sanglærer ved Krigsskolen". Tenk at de hadde det! Men sangen ble nok betraktet som viktig for kampmoralen, for på tittelbladet står det: "Forsvarssaken bør ogsaa synges ind i vort folk".

Hva slags sanger er det så denne boka inneholder? Den begynner selvfølgelig med "Ja, vi elsker" og fortsetter med flere fedrelandssanger. Salmene har også en forholdsvis stor plass i boka. Det er 96 salmer og sanger i boka, og den første "verdslige" sangen kommer som nr. 47.
Noen marsjer er selvsagt med, blant annet "Jægermarsjen", og vi koster på oss å gjengi hele denne teksten, så kan jo leserne prøve å få den til å passe med melodien til "Gammel jegermarsj".

Vi synger den marsjen, for den er nu så kjendt
i byen, paa pladsen og ved hvert regiment,
og marsjen er trofast i sin tone og takt,
hvad enten der traskes "i trop" - 
"i mag" i "giv agt."
(Musikken til 2den del plystres unisont av mandskapene).

Vi synger den marsjen, for vi kan den hver mand,
fra vidde, fra utvær, ifra dalbund og strand,
og gutta bir stram i holdning, fotfast i trit,
for marsjen den klinger saa fermt, 
saa festlig og frit.
(Plystring).

Vort land vil vi verge for al motgang og mén,
og blæses der "fremad", gaar vi alle som én:
musikken i teten gir os tempo og takt,
for marsjen gir mod til de mange -
modet gir magt.
(Plystring).

Mange av sangene har tekster som ikke er i bruk i dag, men er skrevet på kjente melodier.
Blant sanger som er kjent i dag, finner vi "Millom bakkar og berg utmed havet", "Vi vandrer med freidig mod" og "Se Norges blomsterdal".
Begenserne har fått sitt med "Jeg tok min nystemte citar i hende", og det nasjonale er representert med blant annet: "Eg heiter Anne Knutsdotter" og "Eg gjætte Tulla". Bjørnson har fått plass med "Når du vil paa fjeldesti og skal nisten snøre".
Litt overraskende er det å finne sjømannssangene "Den norske sjømand"  og Wergelands "Hurra for Jonas Anton Hjelm". Og sanger jeg ikke ventet å finne i en bok for soldater er "Sjung om studentens lyckliga dar" og "Hellig er studentens kald".

Sveriges og Danmarks nasjonalsanger er med. Det er også "The Star-spangled Banner" og "Rule Britannia", "La Marseillaise"  og "Die Wacht am Rhein", alle på originalspråkene.  Soldatene var neppe så språkmektige, så disse sangene var kanskje mest for offiserene.
Boka kom jo ut under første verdenskrig da Norge var nøytralt, og her er begge sider representert.

ElinIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar