torsdag 23. februar 2012

Tosten har navnedag


I dag har Tosten navnedag. Han deler dagen med Torunn og Torstein, som jo er vanligere navn i dag. Men til gjengjeld har Tosten ei egen vise!
Blant de middelalderske skjemteballadene finner vi "Tosstein tala te staven sin". Vi har mange nedtegnelser av denne fra 1800- og 1900-tallet og en del av dem ligger på nettet her.
Denne visa har overlevd i flere hundre år, og den er bl.a. trykt i Den gule store viseboka som Cappelen ga ut i 1970. Vår tekst og melodi er derfra.

Tosten med staven

Han Tosten var seg ein gamal mann, han Tosten.
Og støtt så hadde han stav i hand, han Tosten.
I gnell, i gnell, i gnellande frosten.

Han Tosten skulle ha julemat, han Tosten,
ein kornsekk hadde'n på kverna hatt, han Tosten.
I gnell...

Han Tosten heimatt frå kverna gjekk, han Tosten,
ein diger mjølsekk på ryggen hekk, på'n Tosten.
I gnell...

Og Tosten tala til staven sin, han Tosten:
"Å meiner du isen ber meg heim?" sa'n Tosten.
i gnell...

Og staven svara han Tosten så: "Du Tosten,
Gakk ut på isen, så får du sjå, du Tosten!"
I gnell...

Han Tosten ut på isen skreid, han Tosten,
men båe beina unna gleid, for'n Tosten.
I gnell...

Og Tosten sokk, men staven flaut, for'n Tosten,
og alt det mjølet vart opp i graut, for'n Tosten,
i gnell...

Så heldt dei gravøl i Tostens hus etter'n Tosten,
dei fann ein toskilling og ei lus etter'n Tosten.
I gnell, i gnell, i gnellande frosten.


Elin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar