torsdag 28. oktober 2010

Temadag for masterstudenter fra Rauland


Tirsdag 26. oktober hadde vi besøk av masterstudenter og lærere fra institutt for folkekultur i Rauland. Tema for dagen var: Ulike perspektiver på tradisjonskunst med utgangspunkt i balladetradisjonen.

Balladene har vært inspirasjon for både musikalske og visuelle tolkninger. Og visearkivets balladeantologi Norske Ballader er et godt eksempel på dette, mente Rauland-lærerne. Og derfor sto en presentasjon av denne og arbeidet bak først på programmet.(Les mer her).

Så var det lunsj og omvisning på arkivet før vi fortsatte med å lytte til ulike tolkninger av balladen "Møllerdottera". Frode Nyvold sang om "Den vonde kjerringa" og spilte arkivopptak av den samme balladen. Mikkel Tin snakket om bruk av temaer fra ballader i billedkunst, belyst ved Bendik Riis' maleri Bendik og Aarolilja eller Brudefærden i Norge (1955). Mats Johansson rundet av det hele med å snakke om tradering, kommunikasjon og vitenskapsteori.

Med ulike innfallsvinkler og middeladerballadene som en fellesnevner ble det en interessant dag for alle parter.
Astrid og Elin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar