fredag 23. september 2011

Folkeviser og forhold mellom språk og kulturer

I slutten av juni var visearkivet representert på en konferanse i Faro, Portugal. Det var den 41. årlige konferansen i regi av Kommission für Volksdichtung / International Ballad Commission / Commission Internationale pour l'Etude de la Chanson Populaire (KfV). I år var det Universidade do Algarve som var vertskap og hovedtema var "Folk Songs and Relationships between Cultures". Det var ca. 80 deltagere, de fleste fra europeiske land, men det var også representanter fra Asia, Afrika og Sør- og Nord-Amerika.

Flere foredrag handlet om hvordan samme vise var brukt og hadde endret seg i ulike miljøer, språk, land og tidsperioder, andre om visemotiver som har tatt plass i nye type viser i et nytt miljø. Historiske møter mellom mennesker og reiser mellom land og kontinenter i både freds- og krigstid var også temaer som ble diskutert. Ingrid Åkesson fra Svenskt visarkiv holdt et innlegg om tradisjonell salmesang på tvers av grenser i det nord-baltiske området og undertegnede snakket om 1800-talls kvedaren Bendik Sveigdalen som ikke bare var en stor formidler av middeladerballader i muntlig tradisjon på telemarksdialekt, men også vel bevandret i de samme balladene på dansk gjennom Peder Syvs Kjempeviseboka. Også Sigrid Rieuwerts fra Tyskland snakket om Kjempeviseboka og bokas betydning for skotsk innsamlings- og publiseringshistorie på 1800-tallet. Amerikanske Joseph Harris hadde også en nordisk innfallsvinkel i sitt innlegg om Eddadiktning og middelalderballaden, med "Svipdagsmál" og "Ungan Svegder" som eksempel.

På disse konferansene får deltagerne muligheter for å få et ekstra innblikk i vertslandets egen musikk gjennom både konserter og at det bruker å være mange deltagere fra det landet. Fado var representert bl.a. gjennom diskusjoner om hva som er opprinnelse og bakgrunn for sjangeren slik den framstår i dag. Andre snakket om den sterke sangtradisjonen i nord-Portugal med bl.a. flerstemt sang, og videre om mannskor i Alantejo og populære sanger i Algarve.
Neste konferanse skal holdes i Tyrkia. Les mer om KfV og konferansen her
Astrid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar