onsdag 31. august 2011

Feiret du soppens dag på søndag?


September kalles gjerne for "sopptember", for nå er soppsesongen på sitt beste. Og i hele Norden markeres Soppens dag første søndag i denne måneden. Visearkivarene har lett etter "soppviser", og kantarellen er den soppen som er mest besunget, og helst i barnesanger. Denne er nok den mest kjente:

Kantareller
Har du sett hr. Kantarell
bort i einebakken?
Han kom dit i forgårds kveld
med sin hatt på nakken.
Den er gul med rund fasong,
passer fint en mann så fjong.
Passer til hr. Kantarell
bort i einebakken.


Hr. Kantarell har selvfølgelig en kone og mange barn. Men de ender med å bli plukket alle sammen, uten at viseteksten gir uttrykk for noen sorg ved det. Visa slutter slik:

Ja, familien Kantarell
lever der i gammen,
til de så en vakker kveld
plukkes alle sammen.
renses ved et kjøkkenbord,
bort med skitt og skrap og jord!
Ja, familien Kantarell
plukkes alle sammen.


Den norske oversettelsen er av Rebekka Selte og står i boka Nå synger vi en stubb, som kom ut i 1949. Originalen er svensk. Teksten er skrevet av Jeanna Oterdahl (1879-1965). Hun var lærerinne i Göteborg og skrev mange viser og fortellinger for barn. Dette er den mest kjente av visene hennes.

Bildet over er fra nettsidene til Norges sopp- og nyttevekstforbund

Elin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar