mandag 1. august 2011

Etter 22. juli

Det har gjort et sterkt inntrykk å oppleve hva sang og musikk har betydd i disse tragiske dagene vi har bak oss. Det viser hvordan sangen både kan styrke og trøste oss. Den kan gi oss mot og kraft, som hun opplevde, jenta som svømte for livet fra Utøya og sang "Til ungdommen" for å overdøve skuddene. Og i minnemarkeringer etterpå har denne sangen vært en av dem som er blitt mest sunget. Vi opplever at det er viktig å ha en felles sangskatt som vi kan bruke i slike tunge stunder. Og nå er det Nordahl Griegs dikt fra 1936 som føles så levende for oss og setter ord på det som ikke er mulig å beskrive. Med Otto Mortensens vakre melodi har det blitt sunget ved gudstjenester og andre minnemarkeringer. Og slutten på diktet bærer oss framover:

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen
som om vi bar et barn
varsomt på armen!


Elin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar