torsdag 6. januar 2011

Trettendedag jul eller Hellige tre konger


Heinrich Heine skrev en sang til denne dagen: Die heil’gen drei Kön’ge og Henrik Wergeland oversatte den til norsk. Christian Sinding satte melodi til.

De hellige tre Kongers Reise
De hellig’ tre Konger sig spurgte frem
igjennem Østerlands Riger:
”Hvor gaar vel Veien til Bethlehem
I kjære Drenge og Piger?”
Men Unge og Gamle vidste det ei,
de Konger videre ilte.
En gylden Stjerne viste dem Vei;
saa venlig og klar den smilte.
Den stille stod over Josephs Bo;
de traadte derind saa glade.
Der brølte Oxen og Barnet lo,
og hellig’ Trekongerne kvade.

Dersom noen ennå ikke har kastet ut juletreet, er det på tide nå. Etter gammel skikk er det tolv juledager fra 25. desember til 5. januar. Trettende dag også kalt Tre hellige kongers dag avsluttet jula. Fram til helligdagsreduksjonen var dagen helligdag, men selv om dagen etter 1770 ble redusert til vanlig arbeidsdag, var det mange som fremdeles husket at trettendagen var den gamle juledagen. Ved kalenderreformen i 1700 hadde man nemlig hoppet over datoene mellom 18. februar og 1. mars.
For katolikkene blir fremdeles Hellige kongers dag feiret som viktig helligdag.

Velle

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar