onsdag 5. januar 2011

Sophus Bugges fødsesdagI dag tenker vi på Sophus Bugge. Han er sannsynligvis den som har samlet flest norske middelalderballader. Han er født 5. januar 1833 og dette er altså hans 178. fødselsdag.
Han tok filologisk embetseksamen i 1857 og ble professor i "sammenlignende indoeuropeisk språkforskning og gammelnorsk" ved Universitetet i 1866. Allerede som 20-årig student tok han kontakt med Svend Grundtvig, som nettopp hadde begynt å arbeide med utgivelsen av Danmarks gamle Folkeviser. I 1858 gav Bugge ut Gamle norske Folkeviser som et eksempel på hvordan en vitenskapelig utgave av norske ballader kunne være.
Somrene brukte han gjerne til innsamling av folkeviser, men den store vitenskapelige utgaven fikk han aldri utgitt. Mange av hans viktigste oppskrifter ble likevel trykket som paralleller i Grundtvigs Danmarks gamle folkeviser.
Sophus Bugge døde i 1907.

Velle

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar