torsdag 9. desember 2010

På låven sitter nissen

På tampen av Margrethe Munthe-året vil jeg trekke fram en av de mest brukte sangene hennes på denne årstiden.

Margrethe Munthe var opptatt av barns sang og lek, og hun skrev gjerne tekster med instruksjon for lek og dans. I heftet Saa leker vi litt! , som kom ut i 1911, står sangen "Nissen og rotterne" med melodiangivelse "Rheinländer" og anvisninger for hvordan barna kan leke til sangen. Legg merke til forandringene i forhold til seinere utgaver.

Paa låven sitter nissen med sin julegrøt
sin julegrøt / saa god og søt.
Han nikker og han spiser og han er saa glad,
for julegrøten vil han gjerne ha.
Men rundt omkring staar alle de smaa rotter,
og de skotter, og de skotter:
"Vi vil ogsaa gjerne ha litt julegodter!"
Og de danser, danser rundt i ring.

Nissen sitter i midten (med eller uten fat og ske). De andre gaar i ring omkring. Efter 5te linje gaar rotterne med dansetrin paa taa mot midten av ringen og "skotter" paa grøten. Tilslut tar de i ring og danser rundt.

Men nissen, se han truer med sin store ske:
"Nei bare se / at kom' avsted,
for grøten min vil jeg faa lov at ha i fred,
og ingen, igen vil jeg dele med."
Men rotterne, de hopper og de danser,
og de svinser og de svanser,
og de klorer efter grøten og de stanser,
og de staar om nissen tæt i ring.

Nissen reiser sig, gaar med skeen og truer og slaar efter rotterne som bøier sig litt bakover. Nissen sætter sig igjen, og rotterne danser, "svinser og svanser", strækker klo efter grøten og blir staaende i tæt ring om nissen (holder ikke i haand).

Men nissen ja han er en liten hidsigprop,
og med sin krop / han gjør et hop.
"Jeg henter katten, hvis I ikke holder op!
Naar katten kommer, skal det nok bli stop."
Da springer alle rotterne saa bange,
aa, saa bange, aa, saa bange,
og de vender sig og danser nogen gange,
og i en-to-tre, saa er de væk.

Nissen gaar rundt i ringen, hytter med begge hænder til rotterne og driver dem tilbake. Efter 4de linje farer de ræd tilbake, tar i vrang ring, danser litt med ryggen mot nissen, springer saa ril hver sin kant, saa nissen staar alene igjen.


Elin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar