onsdag 4. august 2010

Veiviser på reisen

Det er utgitt mange hefter med allsanger for folk som er ute på tur, og vi har skrevet om noen slike tidligere.
Bennetts Reisebyrå har gjennom årtier sørget for ferieturer for mange, og bussturer var populære i mange år. I visearkivets hyller fant jeg et udatert, lite hefte her om dagen. Det heter Vei-viser, og er utgitt av reisebyrået. Tegningen utenpå viser en glad gjeng som sitter i en buss og synger av full hals. I heftet er det svenske, norske, danske, engelske og franske viser. I visa "My Bonnie" er det en artig liten detalj. Refrenget begynner med "Bring back, bring back, oh bring back my Bonnie to me". Her står det under i en fotnote: "Bennett ordner billetten!"
Elin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar