tirsdag 21. mai 2013

Den gode vise

I Visens venner dyrket man "Den gode vise". Her er Yukon Gjelseth hyllest til visen:

Visen stemmer oss til ro. Visen er ikke for massen. Den synges ikke i kor eller i demonstrasjonstog. Tvert imot, den er stillfarende – eller for å si det med Nils Ferlins ord:


”Ty innersta melodin er lyhört spröd.

Av trummor och tamburiner blir visan död”.

Visen handler om kjærlighet – denne merkverdige åndsvirksomhet som ingen velferdsstat kan klare å forflate eller nyttiggjøre seg, fordi den alltid er ung, sterk og evig.

Visen handler om sorg og savn og finner det vakre og nødvendige i disse begreper.

Den gode vise favner alt, – men der den står i fare for å bli melodramatisk dekker den seg straks bak humoren. Uansett hvilket motiv den gode vise har, stiller den dette i relasjon til det menneskelige, og den bæres av en fin forståelse og medfølelse.

Denne dype menneskelighet står i skarp motsetning til alt ubalansert massehysteri. Nettopp heri bærer visen noe av det beste i europeisk og i vår egen kultur.

Alt for få nordmenn vet noe om norsk visetradisjon. Vi må ta vare på den og ikke la denne kulturblomst visne i gufset fra popindustriens forvirrende jungel av utspekulert masseproduksjon og massesuggesjon. Den gode vise har sin lille, stille misjon. Den hører kulturlivet til. Den hører livet til.

Velle

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar