tirsdag 14. mai 2013

Å synge fysikkspørsmål

Kan en synge seg til kunnskap? Og kan en bygge ei bro over kløfta mellom naturvitenskapelige og humanistiske fag?

Spørsmålene stilles av Norunn Askeland i siste nummer av Forskerforum - Tidsskrift for Forskerforbundet (5 - 2013, s. 39) under overskriften ”Song som motorveg”. Hun viser til forskeren Charles Percy Snow og hans berømte forelesninger på Cambridge på 1950-tallet: Snow mente at det trengtes en motorvei over kløfta mellom naturfagene og kulturfagene. Sammen kunne de to fagkulturene bidra til løsninger på fattigdomsproblemene i verden, men mangel på vilje og nærmest uforenelige begrepsmodeller hindret en felles forståelse.

I et norsk forskningsprosjekt som ligger bak boka Syn for skriving. Læringsressurser og skriving i skolens tekstkultur, ble det blant annet sett på forskjeller i bruk av læringsressurser i skriving i norskfaget og fysikkfaget. Lærebøkene var ikke så ulike, men det som var ulikt var elevenes bruk av bøkene. Elevene var ikke interesserte i ”prat” i fysikkbøkene, men formler og matematiske utregninger. Askeland mener imidlertid at nettopp fortellinger i lærebøker i fysikk kan være et forsøk på å lage ei bro over den omtalte kløfta, og kanskje hadde elevene blitt mer interesserte i uttrykksmåten til kulturfagene hvis de hadde fått oppleve metoden til arkitekturprofessor Carlos Levinton ved universitetet i Buenos Aires.

Carlos Levinton fikk i 1980-åra i oppdrag å legge om til en mer dialogorientert undervisning. For å få til dette hentet han metoder fra kulturfag som litteratur, teater og musikk. Studentene måtte synge spørsmålene sine til professoren, og han måtte synge svarene sine tilbake. Askeland skriver: ”Dette førte til at både studentane og professoren måtte forlate det innforståtte ”stammespråket” og leite etter ord som kunne fremje forståing av faget.”

Det hører med til historien at studentene strømmet til faget og forelesningene, og metoden er i bruk den dag i dag. Den tidligere nevnte Charles Percy Snow ville ha applaudert, for professor Levington og hans studenter arbeider i dag med fattigdom og fordelingspolitikk i et globalt perspektiv. Og kanskje var det nettopp sangen som fungerte som ”motorvei” og åpnet opp for en ny og bredere måte å forstå virkeligheten på?

Astrid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar