torsdag 25. april 2013

Trangenvisa

I dag minnes vi slaget ved Trangen med ei vise. Slaget sto 25. april 1808 mellom svensker og nordmenn. Det var under Napoleonskrigen, og Danmark-Norge og Sverige var på hver sin side. I Sverige ble det lagt planer for å erobre Norge, og det ble mobolisert langs grensa. For å møte trusselen ble en bataljon på 660 mann sendt fra Trondheim og sørover mot Flisa. I vinterkulde og snø tilbakela disse soldatene strekningen på 14 dager!
Slaget sto ved Trangen, og de norske styrkene seiret, men både svensker og nordmenn hadde store tap. Den mest kjente falne på norsk side var Kaptein Dreyer, som ble skutt da han sto på en stubbe og dirigerte styrkene. Det ble tatt nesten 500 svenske krigsfanger.

Pensjonert major Nils Jenstad skrev en artikkel for Norsk forsvarsforening til 200-årsjubileet i 2008. Han avslutter slik::

"Dette var den første alvorlige trefningen, og utfallets betydning for resten av felttoget var nok stor, spesielt moralsk for styrkene. Dette var også av betydning for at (sic!) myndighetene i 1814 som visste at de kunne stole tilstrekkelig på hærens styrke til at de startet arbeidet med Grunnloven og det som etter hvert ledet til en selvstendig nasjon." Les hele artikkelen her.

Det ble laget ei vise om slaget, og den skal være skrevet av en svensk soldat som ble tatt til fange. En innspilling av visa ligger på youtube. Teksten er hentet fra en nettside som også gjengir dagboksnotatene til en svensk soldat som ble tatt til fange.

Mig lyster till att sjunga,
fastän jag fången är,
med mun och så med tunga,
fastän bedrövligt är.
När jag på hemmet tänkar,
på vän och syskon kär,
mitt hjärta bär stor längslan,
och allt för sorgligt är.

O, store Gud och Herre
och himmelens monark,
se neder ifrån höjden
på denna syndamark!
Se till oss usla fångar,
som här i Norge gå
i denna Sommar långa
och hava stor åtrå!

Den dag jag aldrig glömmer,
när vi från gränsen drog
och in i Norge gingo,
det blev et fasligt slag.
April den tjugufemte
det ar en heter dag;
då krut och kulor blänkte
och mången föll i slag.

Den dag blev mången änka
och faderlösa barn;
av både norsk och svenska
låg stupa’ mången man,
och uti blod nersöla,
i snö och i morass
blesserade och döda
framkördes många lass.

När dagen var förliden
och slaget var förbi,
vi, som då var i livet,
fick oss tilfånga ge
och med stark vakt marschera
till Åsnäskyrkan fram;
där blev vi inkvarterad
att vila alle man.

Om morgon’,när vi vakna’
missnöjda då vi var,
kamrater då vi sakna’
som var i dödens hand.
Utanför kyrkomuren,
hopkastad i en kull,
låg alla, efter turen
de fingo då sin mull.

Sen blev vi inkvarterad
och ställdes på parad
med vakt til fots och hästar
omkring båd’ fram och bak.
Sen fingo vi marschera
i snö och uti vann
till staden Kristian’

När som vi där ingingo
på stadens gata lång,
åskådare vi fingo,
och de var ganska mång’
av både män och kvinnor
så stora liksom små.
Vi svenska fångar gingo
och låts ej se därpå.

När vi där hade legat
i stillhet och i ro
och våra kroppar vilat
ihela åtta dar,
då fingo vi marschera
ett stycke längre fram,
det var visst fyra milen,
till sta’n, som hette Dramm.

Sen blev vi kommenderad
utpå ett skepp så stort
och blev med pråmer förda
från strand till sjöss – ombord
det var det sämsta ställe,
som uti Norge var,
där var knapt uppehälle
men alltför långa dar.

Jag ledsnar till att leva
på denna usla ö,
så länge jag i Norge
skall äta fångebrö’.
men intet had’ vi skylla,
sen vi från Gradis kom,
sen fick vi ligga stilla,
men magen han var svong.

Ack, om jag hade vingar
allt som en viter svan,
då skulle jag mig svinga
hem till mitt fosterland,
ja, hem till vännen fara,
där som jag har mitt bo,
där lyster jag mig att vara
här har jag ingen ro.

Jag skulle dikta mera
och lägga mera till
och skriva värser flera
men måste tiga still.
Min ursäkt bliver denna,
att jag ej längre ser
samt brist på bläck och penna
att skriva något mer.

Elin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar