fredag 15. mars 2013

Stammespråk i studenterlag

I den store mengda av studentvisebøker som finst i visearkivets hyller, finn vi stundom eit underleg kaudervelsk språk. Her er eit eksempel frå forordet i Ohm’ar songbok for elektronikkstudentane ved Norges tekniske høyskole:
Det hafuer vaeret en Byrde, der phor os til Tiider hafuer vaeret tung at baere, men der Vi gennem faelles Indsats, et godt Venskab og god Hjelp – hafuer baaret med Glaede. Och lidt af den Last og och Laerdom vil Vi nok phor altid baere med os gennem Lifuet.
Dette stammespråket er tydelegvis inspirert av 1600-talets danske skrivemåte, og sannsynlegvis er det juriststudentane som først har mora seg med å etterlikne dei gamle lovtekstane frå tidlegare tider. I juristforeningens visebok Hoppevrinsket finn vi også eit forord i same stilen, men juristane har betre greie på korleis rettskrivinga var på 1600-talet. Ein kunne tenkje seg at filologane, som studerer språk, kunne ha best vilkår for å skrive slikt, men dette språket finst ikkje i visebøkene deira.

Velle

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar