onsdag 13. juni 2012

Transkripsjon av balladetekster
Vi har kommet godt i gang med transkripsjon av balladetekster. De første er allerede publisert på bokselskap.no. Mange flere ballader er transkribert og venter på korrektur og annet etterarbeid, så vi ser for oss at det blir publisert jevnt og trutt framover.

Det er et spennende og utfordrende materiale å jobbe med, og vi i tekstredaksjonen har hatt mange diskusjoner om hvordan vi kan presentere det på en best mulig måte. Det er ikke alltid like lett å lese gamle, slurvete håndskrifter, så korrekturlesing er en viktig del av arbeidet.

Det å lese håndskrift er jo nesten å regne som en utdøende ferdighet? I dag skal det meste skrives og leses på datamaskin. Nå «bidrar» jo Norsk visearkiv til denne utviklingen når vi transkriberer og digitaliserer balladematerialet, men originalene fins fortsatt i Norsk Folkeminnesamling for dem som er interessert. Det er mange ulike hensyn å ta når man digitaliserer, og mange ulike måter å presentere resultatet på. I vårt arbeid legger vi vekt på å gjengi originalene så nøyaktig som mulig. Vi viser alle strykninger, tilføyelser og rettelser. Vi gjengir alle dialektord, noen ganger også åpenbare skrivefeil. Men samtidig prøver vi å gjøre tekstene mest mulig leservennlige og forståelige. Blant annet legger vi inn ordforklaringer for vanskelige ord, og vi skriver ut forkortelser. Målet er at tekstene skal ligne mest mulig på originalene, samtidig som de skal være lette å lese og bruke.

Vi er veldig stolte over å ha publisert de første balladene, og gleder oss til å vise fram enda mer av det spennende materialet vi jobber med! Det kommer informasjon både på Facebook og Twitter, kanskje også her på bloggen, når vi publiserer noe nytt. Ta gjerne en kikk innom bokselskap.no og se på det som allerede er publisert der. 

Les mer om visearkivets arbeid med ballader her.

Maren

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar