tirsdag 5. juni 2012

Med Lindeman og Sveigdalen til Kalamazoo

Hvert år i midten av mai arrangeres det en stor kongress om middelalderstudier ved Western Michigan University i Kalamazoo. I år var det omtrent 3000 deltagere og hele 50 parallelle sessioner daglig. Og innimellom foredrag om middelalderfilosofi, Thomas Aquinas, den iberiske halvøy, klesdrakter, Shakespeare og religiøse symboler, holdt jeg et innlegg om L.M. Lindemans (1812-1887) notenedtegnelser etter kvedaren Bendik Sveigdalen (1780-1865) fra Skafså i Mo, Telemark.

I en gedigen sammenkomst som dette skal det noe til å orintere seg og finne ut av hva som er interessant å få med seg, og treffe de personene som deler interesse for den fliken av det enrome fagfeltet som en selv gjør. En viktig person i denne sammenhengen for alle oss som interesserer oss for den tradisjonelle sangen og sporene bakover i tid, er Larry Syndergaard, nå pensjonist og emeritus ved universitets institutt for middelalderstudier. Et av hans interesseområder i mange år, har vært den skandinaviske middelalderballaden, og han har bl.a. gitt ut boka English translations of the Scandinavian medieval ballads: An analytical guide and bibliography (1995).  Ved hver kongress arrangerer han sessioner under Kommission für Volksdichtungs paraply. Temaene kan variere mye, men fokus ligger alltid på den europeiske balladesjangeren på et eller annet vis, og i år ønsket han å rette en spesiell oppmerksomhet mot ballademelodiene. Alt i alt ble det tre sessioner; en om balladetekster og to om ballademelodier. Foredragene i disse sessionene er nok ikke blant de mest middeladerske under kongressen, og for min egen del handlet innlegget primært om 1800-tallet. Men sjangeren er middeladersk nok, og Larry Syndergaard holder fanen høyt og mener det er viktig å synes og ta plass med de gamle balladene og den tradisjonelle sangen også i en slik sammenheng.

I år er det 200-årsjubileum for Lindemans fødsel, og det var fint å kunne presentere noe av hans store arbeid for et internasjonalt publikum. Bendik Sveigdalen var en stor balladeformidler og litt av en levemann. Han hadde nok likt å vite at han og hans viser ble omtalt og demonstret i USA.
Les mer om kongressen her

Astrid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar