tirsdag 13. mars 2012

Wildenvey og Chat Noir

Da Bokken Lasson startet sitt Chat Noir for 100 år siden var tanken å skape et kabaret-teater som skulle formidle høyverdig kunst av internasjonal klasse. Og hun hadde mange med seg på laget. I boka Chat Noir og norsk revy forteller Odd Bang-hansen at datidens fremste kunstnere hadde Chat Noir som sitt stamsted og satt der kveld etter kveld med sine pjoltere.

Navnet Herman Wildenvey forbinder vi ikke med Chat Noir i dag, men han var knyttet til stedet fra første forestilling. På åpningsforestillingen holdt han et muntert kåseri hvor han fortalte om alle de opptredende og hva de ikke skulle gjøre.
Siden ble det flere, men ingen av dem er bevart. Wildenvey skrev selv om disse kåseriene (gjengitt i Odd Bang-Hansens bok):
"De er alle sammen glemt og borte, spredt for vinden, som de avner de var. Det var en om 'smag og behag', en om 'Høstdiktere', og 'juleflommen', 'Londom News', og så videre. Alle utmerket seg ved bare å være lek med ord og bukkespring med språket, og overskriftene ga nesten aldri noen som helst opplysning om det temmelig overraskende innhold, hvis dette uttrykk kan brukes i denne forbindelse."
Og at denne dikteren kunne behandle språket både med lek og bukkespring, er vi ikke i tvil om når vi leser diktene hans.

Elin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar