onsdag 16. februar 2011

Visevenner i 25 år!

På Norsk visearkiv er det ikke bare musikk og sanger som blir lagret. Vi har også i samlingen informasjon om ulike arrangement og viseklubber. En av klubbene som har vært flinke til å dele informasjon med seg er Viseklubben Børre som holder til på Toten. I 25 år har de gitt ut informasjonsbladet Visevenner. I utgangspunktet ble det gitt ut som en informasjon og trekningslister til klubbens medlemmer og støttemedlemmer. Etter hvert har bladet også inneholdt reportasjer fra klubbens konserter og festivaler hvor Børre er representert. I tilegg har det vært ulike konkurranser og trykk av upubliserte viser fra klubbens medlemmer eller venner. Årets første utgave er på 12 sider og inneholder alt fra årsberetning 2010 til presentasjon av nye medlemmer.

Selve viseklubben Børre ble startet i mai i 1979 og har hatt bortimot 150 aktive medlemmer i løpet av disse årene. Viseklubben har blant annet opptrådt sammen med Erik Bye og varmet opp for Halvdan Sivertsen. Det mest kjente medlemmet som fortsatt er aktivt er nok Ole Paus. Birger Aasland som er en av klubbens drivkrefter gjennom mange år ble i 2010 tildelt Vestre Toten Kommunes kulturpris, blant annet for sitt arbeid med viseklubben Børre. Les mer om Børre her: http://www.viseklubbenborre.com/

Selv om det etter hvert er blitt lett tilgjengelig med informasjon over internett er det hyggelig for visearkivet å få håndfast arkivmateriale av denne sorten i våre samlinger. Dersom du sitter på informasjon fra din viseklubb eller visefestival tar vi gjerne i mot både gammelt stoff og fortløpende informasjon som sendes ut.

Da gjenstår det bare å gratulere informasjonsbladet Visevenner og viseklubben Børre med ”sølvbryllupet” og ønske de fortsatt får mange gode år sammen!

Liv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar