tirsdag 16. februar 2010

Seminar om stiltrekk i tradisjonell sang

"Folkesongen, stil og uttrykk" er tittelen på et seminar i regi av FolkOrg (tidligere Landslaget for Spelemenn og Norsk Folkemusikk- og Danselag) i samarbeid med Norsk kvedarforum. Tid: søndag 21. februar 12:00-17:00, Sted: Musikkens hus, Trondheimsveien 2, Oslo.

Innspill og diskusjon i etterkant av Landskappleiken 2009 (NM i folkemusikk) har aktualisert behovet for å gå nærmere innpå hva som legges i begrepet "folkesang" og hvilke stiltrekk og uttrykk som skal legges vekt på i dømming på kappleik.
På denne siden kan du lese mer bakgrunnsstoff og diskusjon, se også relaterte artikler i venstre spalte.

Det er spennende spørsmål som skal diskuteres på seminaret: Klarer vi å uttrykke med ord det vi hører? Trenger vi å klargjøre begreper og uttrykk for å få en felles forståelse? Hva er det som er viktig og typisk i folkesangen / den tradisjonelle syngemåten?
Les mer om seminaret her
Astrid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar