mandag 15. februar 2010

Reklameviser av Lygtemanden

Frimann Clasen (1894-1970), alias Lygtemanden, var storprodusent av viser i 1920- og 1930-årene. Han var også en populær radiounderholder med viser som kommenterte dagsaktuelle hendelser, datidens svar på "Hallo i uken". I dag er han mest kjent for å være opphavsperson til sangen "Da Lykkeliten kom til verden", men han var også hyppig brukt som forfatter av reklametekster. Sanger og vers ble kanskje ansett som effektive salgsfremmere? Jeg har funnet fram et lite hefte med tegning av Lygtemanden i kjent positur på framsiden av omslaget.


Jeg blar i heftet som har 18 sangetekster (minus to på et ark som har fallt ut) og ser at alle har titler til ulike yrkesgrupper og synges på to kjente melodier, "Tyven, tyven" og "Todenskjold". Ja ha, har han skrevet sanger om ulike arbeidere, tenker jeg. Men så ser jeg at alle sangene har en fellesnevner: 191. Og hva er så det? Etter noen siders gjennomsynging viser det seg å være et merke for arbeidsklær, bukser og vindjakker. Et helt hefte viet "det fantastiske" 191, trolig i salg hos Adelsten Jensen som har stempel på omslaget. Og hvem bruker eller bør bruke 191? Anleggsarbeideren, skogsarbeideren, bil- og hestekjørere, forstmenn, lystfiskere, jegere, sjauere, husmoren og sist men ikke minst Otto Sverdrup og Roald Amundsen.

Her er anleggsarbeiderens vise (mel.: "Tyven, tyven"):

Jeg har brukt så mange penger
til å kjøpe arbeidsklær,
men det gjør jeg ikke lenger,
(191) hundreogenognitti er
av den rette art, 
tenk, hvad jeg har spart
Sterk, solid og go' 
er buksen, kan De tro! 
Den buksen jeg nu bruker,
den varer hele sommer'n ut,
før varte'n to-tre uker, 
så var den som en klut! 
Jeg kjøper kun en=nitti=en (191) 
og husk på, jeg har slitt i sten
og gravd i jord og lere, 
men endda er den pen! 

Les mer om Frimann Clasen her
Astrid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar