onsdag 20. november 2013

Broder Aages sanger


I min ungdom var jeg sammen med et par venninner på et vekkelsesmøte med Aage Samuelsen. Han samlet store menneskemengder på midten av 1960-tallet, og det gikk virkelig en "vekkelsesluft over landet", som han sier i en av sangene sine. Maran Ata-menigheter var det nær sagt overalt. Det var en stor begivenhet når Broder Aage holdt møte, og vi var mange nysgjerrige som møtte opp for å se. For oss nykonfirmerte ungjenter ble det en litt skremmende opplevelse med folk som talte i tunger og falt om, så vi stakk før møtet var slutt.

I dag, 20. november, er det 26 år siden Aage Samuelsen døde. Han skrev sanger med fengende tekster og melodier, og de har nådd fram til mange flere enn dem som sognet til pinsemenigheten og Maran Ata i hans tid. Etter hvert som årene har gått, er det blitt rom for Aages sanger også i kirke og salmebok. Flere artister har også tatt tak i sangene og spilt dem inn på CD.

Det er ikke alltid så lett å få tak i tekster og noter til Aage Samuelsens sanger, men i 1995 kom det ut et hefte som rett og slett heter 136 sanger, utgitt av Otrjes Forlag. Så vidt jeg vet er dette den eneste trykte samlingen som er utgitt med vekkelsessangene til Broder Aage.

Vi har skrevet mer utførlig om Aage Samuelsen tidligere. Det kan leses her.

Elin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar