mandag 14. mai 2012

"Kjenn ditt land"-sangen


Det er mange sanger som hyller landet vi bor i, og ofte er det naturen og dens skjønnhet som blir trukket fram. Den såkalte "Kjenn ditt land"-sangen passer godt inn i dette bildet, med tekst av O. Strøm og melodi av B.A. Grimeland. Det er komponnisten det skal handle om her.

Kjenn Ditt Land var en forening som ble stiftet i 1920, men navnet er fra 1923. Formålet til foreningen var å utbre kjennskap om Norges historie og kultur. Drivkraften bak var skolemannen Bertel Andreas Grimeland (1875-1966). Da han døde, ble foreningen avviklet. Midlene ble overført som et fond til Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring.

I tillegg til engasjementet i Kjenn Ditt Land, var Grimeland opptatt av idrett og speiderbevegelsen. Han satt i idrettsstyret i mange år og redigerte bladet Idrett i ti år.
Han var en av stifterne av Norske gutters Speiderkorps.
Seinere etablerte han Grimelands skoler, som var privatskoler for realskole og gymnas.

"Kjenn ditt land"-sangen

Fra mitt trange, mitt stengende bur
vil jeg ut i Guds frie natur.
Jeg vil lære å kjenne mitt land
Ifra Neset til Ishavets strand,
fra den innerste krok til det ytterste skjær
ifra rikeste by og til fattigste vær.

Jeg vil se det i sommerens prakt
og i vinterens skinnende drakt.
Om det står der i solglødens tegn
eller sløres av skodde og regn,
det er mitt, det er ditt, det er vårt dette land
med de smilende hjem mellom fjell og ved strand.

Jeg vil lytte til skogenes sus,
og til fossenes mektige brus,
jeg vil kjenne den svalende vind
ifra hav, ifra bre og fra tind.
Gjennom bredeste bygd, over villeste hei
jeg vil freidig og frydefull legge min vei.

Dette landet er mitt, det er ditt,
her har fedrene levet og lidt,
her de ryddet den fattige jord
under fjellet på øy og ved fjord.
Å, mitt herlige land, jeg vil slutte deg inn
i min tro og mitt håp, i min sjel og mitt sinn!

Elin (som også har tatt bildet)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar